Dírkovací

Šití dírek prádlového typu s vázaným a dvounitným řetízkovým stehem.

Knoflíkovací

Přišívání knoflíků jednonitným řetízkovým nebo dvounitným vázaným stehem.

Závorovací – ryglovací

Pro tvarové šití, nejčastěji závorky všeho druhu.

Obnitkovací

Jednojehlové obnitkovací stroje pro obšívání koberců s regulací délky stehu.

Tříjehlové stroje s lomeným ramenem

Vhodné řešení pro šití přeplátovaných švů. Vytváří pravidelný steh jak při běžném šití, tak při prošívání švů.